Strona główna
 
Gotowe kołderki
  Dzieci 2004
  Dzieci 2005
  Dzieci 2006
  Dzieci 2007
  Dzieci 2008
  Dzieci 2009
  Dzieci 2010
  Dzieci 2011
  Dzieci 2012
  Dzieci 2013
  Dzieci 2014
  Dzieci 2015
  Dzieci 2016
  Dzieci 2017
  Dzieci 2018
  Dzieci 2019
 
Aktualne kołderki
  Zapisy zamknięte
  Zapisy otwarte
  Zapisy oczekujące
 
Kołderki paluszkowe
Poduszki-przytulanki
Galeria kołderek
 
Zasady projektu
  Zgłaszanie dzieci
  Przekazanie kołderki
  Zapisy na kołderki
  Wykonanie kwadratów
  Podpisy na kwadratach
  Wysyłanie kwadratów
  Kwadraty zapasowe
  Szycie kołderek
  Zdjęcia kwadratów
 
Forum projektu
 
Kołderkowa Arka Noego
  Powstawanie Arki
  Zdjęcia Arki
 
Historia projektu
Uczestnicy projektu
Linki
Ulotki
Nasze logo
Nasze banery
e-mail
     

Strona Jacka G.


Jacek ma 11 lat i od 9 lat zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm. Mając 2 lata Jacuś żył we własnym świecie, nie reagował na imię, nie reagował na ból, nie zwracał uwagi na otoczenie. Każda próba wyrwania go z jego "świata" kończyła się krzykiem, histerią i autoagresją. Dzięki podjęciu leczenia i terapii w wieku 2 lat, codziennie i konsekwentnie realizowanej terapii i rehabilitacji, jego stan zdrowia znacznie się poprawił. Rozwój Jacka przebiega nieharmonijnie, największe deficyty stwierdzono w sferze społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Jacek wykazuje słabą orientację w sytuacjach społecznych, nie odnajduje się w rozumieniu norm społecznych. Poza tym obserwuje się u niego niepożądane zachowania i nadpobudliwość ruchową, a także nieadekwatne reakcje emocjonalne, opóźniony rozwój mowy, okresy obniżonej koncentracji uwagi. Jego aktywność charakteryzuje sztywność i schematyzm. Jacek posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Uczęszcza do szkoły integracyjnej i bardzo dobrze się uczy. Uwielbia klocki Lego, gry planszowe i programy przyrodnicze o zwierzętach.

Tematem kołderki będą klocki Lego.
Brat otrzyma również kołderkę.